بکاپ گرفتن از IBSng اهمیت ویژه ای دارد چرا که در صورتی که سرور IBSng شما به مشکل برخورد کند اگر بکاپ از یوزر ها و تنظیمات IBSng خود نداشته باشید همه اعتبار کارتان را از دست خواهید داد . برای بکاپ گرفتن از IBSng به راحتی با چند دستور میتوانید بکاپ بگیرید . برای این منظور از طریق SSH به سرور لینوکسی خود وارد شوید و دستورات را به ترتیب زیر وارد کنید

مرحله اول : در این قسمت بهتر است سرویس IBSng را قبل از گرفتن بکاپ استاپ کنید :

service IBSng stop

 

در مرحله بعدی ما لاگ های اضافی را از دیتا بیس پاک سازی میکنیم چون حجم بکاب با وجود لاگ ها بسیار بالا خواهد رفت :

/usr/bin/psql -d IBSng -U ibs -c “Truncate Table connection_log_details,internet_bw_snapshot,connection_log,internet_onlines_snapshot”

 

مجددا سرویس IBSng را استارت میکنیم :

service IBSng start

 

در این مرحله بهتر است با استفاده از برنامه Winscp که میتوانید از سایت https://winscp.net/eng/download.php دریافت کنید وارد سرور لینوکسی شده و به مسیر

/var/log/IBSng

 

رفته و همه فایل های موجود در آن را پاک کنید و بعد با وارد کردن دستورات زیر بکاپ را ایجاد کنید :

 

بکاپ گرفتن از IBSng
بکاپ گرفتن از IBSng

rm -rf /var/lib/pgsql/IBSng.bak

su – postgres

pg_dump IBSng > IBSng.bak

exit

بکاپ اماده شده و میتوانید از مسیر

/var/lib/pgsql/IBSng.bak

با استفاده از برنامه winscp آن را دانلود کنید و یا به فولدر www انتقال داده و آن را از طریق http در مرور گر دانلود نمایید.

همچنین میتوانید آموزش رستور کردن بکاپ در IBSng  را دنبال کنید

 

 

فهرست