نحوه پیاده سازی Dual HUB Single DMVPN در پایین نشان داده شده است. این روش نسبت به بقیه روش ها این مزیت را دارا می باشد که در هر روتر Spoke تنها یک تونل ایجاد می شود و پس پیچیدگی کانفیگ و مدیریت کاهش می یابد. ولی این روش برعکس روش های دیگر هر دو مزیت Load-Sharing و Redundancy را دارا نمی باشند . و معمولا redundancy یکی از ویژگی های این روش است.

مسیریابی بر اساس سیاست برای ترافیک های locally
مسیریابی بر اساس سیاست برای ترافیک های locally

در این روش روی روترهای Spoke فقط یک تونل ایجاد می شود و هر دو روتر HUB به عنوان NHRP Server معرفی می شود. دو تا روتر HUB هم اطلاعات NHRP که دارند را به اشتراک می گذارند.

مسیریابی بر اساس سیاست برای ترافیک های locally
مسیریابی بر اساس سیاست برای ترافیک های locally

مسیریابی بر اساس سیاست برای ترافیک های locally

فهرست