واژه معروف VPN، یا همان شبکه خصوصی، که مخفف virtual private network است .شما می تواتید با استفاده از پروتکل های L2tp, Gre , Eoip , Ipsec ,Pptp در روتر برد ها پیاده سازی کرد. شما با استفاده از سرویس VPN و اتصال به آن می توان با استفاده از اینترنت به شبکه داخلی دیگر سازمان ها وصل شوید.

چرا در شبکه از VPN استفاده می کنند !
چرا در شبکه از VPN استفاده می کنند !

می توان کاربرد VPN را به دو دسته تقسیم کنیم، اول برای کاربردهای سازمانی و یا به عنوان فیلتر شکن برای عبور از محدودیت ها.

ابتدا به شرح کاربرد اول یعنی استفاده از vpn در سازمانها بپردازیم :

استفاده از  VPN در شبکه

در این روش VPN به دو دسته site to site و یا سرور کلاینت تقسیم می شود.

روش site to site

در این روش VPN ها در خود روتر بردها شت شده اند و کاربر بدون اینکه بخواهد وی پی ان را بر روی سیستم خود راه اندازیو استفاده کند فقط با اتصال به اینترنت میتواند به شبکه داخلی یک سازمان دیگر وصل یشود. در این وضعیت بر اساس IP VALID که Client به شبکه اینترنت وصل شده است میتواند به یک شبکه داخلی دیگر متصل گردد.

روش Client

این روش تفاوتی با روش استفاده از فیلتر شکن نداره و مثل همون روش می باشد که در پایین آن را شرح داده ایم.

استفاده از  VPN به عنوان فیلتر شکن

در روش فیلتر شکن برای برطرف کردن یک سری محدودیت ها و باز شدن یک سری از سایت ها شما می توانید با زدن وی پی ان به سرور مجازی مربوط به آن خرید vpn که تهیه کردین متصل میشوید .

چرا در شبکه از VPN استفاده می کنند !

فهرست