ما در این مفاله قصد داریم به تکنولوژی vPC بپردازیم ولی قبل از شروع باید یک تعریف مختصر از (Port-Channel (etherchannel را برایتان شرح دهیم .

Port-Channel یک تکنولوژی جدید است که با استفاده از این تکنولوژی می توانیم چند Interface را باهم تجمیع کنیم. ترافیک بر رو این اینترفیس ها تقسیم می شود.

vPC یا Virtual Port Channel چیست ؟
vPC یا Virtual Port Channel چیست ؟

تکنولوژی Port-Channels یک روش بسیار مناسب است ولی مشکلی که دارد این است که حتما تمام اینترفیس ها باید روی یک سوئیچ باشد.

تکنولوژی Port-Channel سه امکان کلیدی را دارا می باشد که در پایین توضیح داده شده است :

  1. Spanning Tree : از دید Spanning Tree تمام اینترفیس های Port-Channel یک Interface دیده می شوند که در نتیجه اینترفیس های Redundant را دیگر بلاک نمی کند.
  2. Redundancy : اگر که یکی از اینترفیس ها قطع شود و به مشکل بخورد ترافیک بدون هیچ مشکلی روی سایر لینک ها ارسال خواهد شد.
  3. Bandwidth : با جنع شدن چند Interface به پهنای باند بالاتری رسیده و ترافیک روی اینترفیس ها تقسیم خواهد شد.

vPC یا Virtual Port Channel چیست ؟

دیگه وقتشه که به سراغ موضوع اصلی مقالمون یعنی vPC بریم .

vPC یا به اختصار Virtual Port-Channel یک ویژگی است که در سوئیچ های Cisco Nexus ارائه می شود که این امکان را فراهم می کند که PortChannel را بر روی چندین سوئیچ برقرار کنیم.

نکته : تکنولوژیvPC را در برخی جاها با نام (multichassis EtherChannel (MEC هم می شناسند.

تکنولوژی vPC مشابه (Virtual Switch System  (VSS در سوئیچ های Catalysts 6500s می باشد , با این فرق که VSS یک سوئیچ منطقی می سازد و یک control plane برای مدیریت و پیکیربندی وجود دارد اما در vPC هر کدام از سوئیج های Nexus خود به صورت مستقل پیکربندی و مدیریت می شوند.

اجزاء اصلی vPC

در عکس پاییم اجزا های vPC نمایش داده شده است :

vPC یا Virtual Port Channel چیست ؟
vPC یا Virtual Port Channel چیست ؟

بیایید به تشریح اجرای اصلی تکنولوژی vPC بپردازیم :

  • vPC peers : دو سوئیچ Nexus که با همدیگر برای ایجاد vPC ترکیب می شوند و مانند یک سوئیچ منطقی عمل می کنند.
  • vPC Member Port : به پورت های عضو vPC در vPC peer switch گفته می شود .
  • vPC Peer-Keepalive Link : ارتباط لایه سطح 3 بین vPC peer است این لینک برای مانیتور و کنترل کردن وضعیت vPC peer ها در وفتی که vPC peer link قطع می شود است. این لینک به ما کمک می کند که سوئیچینگ متوجه شود که فقط خود لینک قطع شده است یا اییکه کلا سوئیچ از سرویس دهی خارج شده است. از این لینک برای ارسال Data یا همگام سازی استفاده نمی شود و فقط بسته هایی جهت بررسی وضعیت سوئیچ دیگر vPC ارسال می شود. برای لینک Peer keepalive می توان از پورت management استفاده کرد و معمولا روی شبکه out-of-band  اجرا می شود.
  • vPC Peer Link : یک لینک ارتباطی بین دو vPC peers که برای همگام سازی وضعیت است این موضوع مهمترین عنصر ارتباطی در vPC است , معمولا این لینک با استفاده از دو Interface به صورت port channel درست می شود. این لینک با ارسال بسته های bridge protocol data units  و Link Aggregation Control Protocol  از secondary vPC switch به primary vPC switch یک control plane منطقی ایجاد کرده و می سازند . البته از این لینک برای همگام سازی جدول MAC address نیز استفاده می شود. چنانچه دستگاه های vPC در لایه 3 عمل یکنند بسته های (Hot  (HSRP و (VRRP) توسط این لینک حمل خواهند شد.
  • vPC Domain : این دامین را vPC peer ها که باهم ادغام و یکی می شود را تشکیل می دهد. در واقع vPC domain از دو vPC peer تشکیل شده است که با vPC peer keepalive link و vPC peer link به همدیگر متصل هستند.
  • Orphan port : این پورت ها به یک orphan device متصل می شوند.
  • Orphan device : این واژه برای هر وسیله ای که به سوئیچ های vPC domain متصل هستند استفاده می شود. در واقع این دستگاه ها به پورت های port channel متصل نیستند.

vPC یا Virtual Port Channel چیست ؟

برای خرید فیلتر شکن به سایت تیک نت مراجعه کنید.

فهرست